Kategori: sitater

«Det var vakumstempelet i døren som bråkte. Mekanismen grein misfornøyd, fordi den ble hindret i å gjøre sin oppgave. Døren lot seg ikke lukke. Det lå noe i veien. En bylt. En menneskebylt.»

«Et blinkende, rødt lys over døren avslørte at en alarm var blitt utløst. På gulvet lå lyddempende filt, og det summet i vifter under arbeidsbordet. Det luktet varm plast og brent støv. Eimen av digitalia.»

«Hvorfor kaller du det en sekt?» «Fordi det er hva det er. Troen på at de forvalter den absolutte sannhet. En sterk leder. Isolasjonen på gården. Dommedagsprofetiene.»

«Da hun strakte seg etter champagneglasset la han hånden sin på hennes. Hun trakk den raskt til seg.»

«Er det ikke pussig for en psykolog å pynte opp med en fyr som blåste av seg huet?»