Stikkord: Wienerbrorskapet

«Det var vakumstempelet i døren som bråkte. Mekanismen grein misfornøyd, fordi den ble hindret i å gjøre sin oppgave. Døren lot seg ikke lukke. Det lå noe i veien. En bylt. En menneskebylt.»

«Et blinkende, rødt lys over døren avslørte at en alarm var blitt utløst. På gulvet lå lyddempende filt, og det summet i vifter under arbeidsbordet. Det luktet varm plast og brent støv. Eimen av digitalia.»

«Hvorfor kaller du det en sekt?» «Fordi det er hva det er. Troen på at de forvalter den absolutte sannhet. En sterk leder. Isolasjonen på gården. Dommedagsprofetiene.»